درخواست پیش فاکتور

ردیف محصول مشخصات درخواستی مقدار
1 لوله آب (جزئیات)  متر
2 لوله گاز (جزئیات) متر
3 زانو جوشی پلی اتیلن 90 درجه (جزئیات) عدد
4 زانو جوشی پلی اتیلن 45 درجه (جزئیات) عدد
5 زانو جوشی 11/25 و 22/5 و 30 و 45 درجه (جزئیات)  عدد
6 زانو جوشی60 ,90 درجه (جزئیات)  عدد
7 تبدیل جوشی (جزئیات)  عدد
8 فلنج جوشی پایه بلند (جزئیات)  عدد
9 کپ جوشی (جزئیات)  عدد
10 چهار راه جوشی (جزئیات)  عدد
11 سه راه جوشی پلی اتیلن نا مساوی 90 درجه (جزئیات)  عدد
12 زانوی فلنج دار (جزئیات)  عدد
13 سه راه جوشی پلی اتیلن نا مساوی 90 درجه (جزئیات)  عدد
14 سه راه تبدیل فلنج دار (جزئیات)  عدد
15 سه راه فلنج دار مساوی (جزئیات)  عدد
16 سه راه جوشی 90 درجه (جزئیات)  عدد
17 تبدیل جوشی (جزئیات)  عدد
18 دیگر محصولات
* ( نوزده منهای پنج )
با توجه به اطلاعات فنی هر محصول مشخصات و مقادیر مورد نظر خود را وارد کرده و سپس دکمه ثبت درخواست را کلیک نمایید، پس از ثبت کد رهگیری را یادداشت فرمایید، همکاران ما در واحد فروش درخواست شما را بررسی میکنند و با شما تماس می گیرند و پیش فاکتور را از طریق فکس یا ایمیل برای شما ار سال می کنند.