زانوی فلنج دار

بازگشت به لیست اتصالات
زانوی فلنج دار
DCODEDPT
110F8-110-11022018020
125F8-125-12525022020
160F8-160-16028524022
200F8-200-20034029524
250F8-250-25040035024