زانو جوشی پلی اتیلن 90 درجه

بازگشت به لیست اتصالات
زانو جوشی پلی اتیلن 90 درجه
DCODEZL
50F06-050-0006363
63F06-063-0006252
75F06-075-0007560
90F06-090-0008670
110F06-110-0009576
125F06-125-00010085
160F06-160-00011593
200F06-200-000133103